Historia

Hasselöns Bokföring startades 2002 av Anki Åsberg Olsson på Hasselösund, Smögen. Anki är civilekonom och  auktoriserad redovisningskonsult och ingår i Srf konsulterna, vilket innebär högsta kvalitet i redovisningen.Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för trygghet, kompetens och förtroende

I augusti 2013 flyttade företaget till nuvarande lokaler vid hamnen på Hasselösund och sedan 2018 har företaget 2 anställda och tar även in underkonsulter vid behov.